შეარჩიეთ თქვენი პაკეტი.

თქვენ არ გადაგიხდევინებთ უფასო თვის დასრულებამდე.

ვალდებულებების გარეშე, ნებისმიერ დროს გააუქმეთ.

გარიგების უსაფრთხოება Paypal– დან, რომელიც მართავს თქვენს ხელმოწერებს.

უფასო ცდა 30 დღის განმავლობაში

 • 50% ή 1 + 1

 • 50% ან 1 + 1 საკვები50% ან 1 + 1 საკვები
 • 50% ან 1 + 1 სასმელი-ყავა50% ან 1 + 1 სასმელი-ყავა
 • 50% დარჩენა50% დარჩენა
 • დაზოგვის ისტორიადაზოგვის ისტორია
 • შეუზღუდავი გამოყენებაშეუზღუდავი გამოყენება
 • ნებისმიერ დროს გააუქმეთნებისმიერ დროს გააუქმეთ
 • საცდელი მაგიდის პაკეტები
 • 50% ან 1 + 1 საკვები
 • 50% ან 1 + 1 სასმელი-ყავა
 • 50% დარჩენა
 • დაზოგვის ისტორია
 • შეუზღუდავი გამოყენება
 • ნებისმიერ დროს გააუქმეთ
 • საცდელი მაგიდის პაკეტები
 • 50% ან 1 + 1 საკვები
 • 50% ან 1 + 1 სასმელი-ყავა
 • 50% დარჩენა
 • დაზოგვის ისტორია
 • შეუზღუდავი გამოყენება
 • ნებისმიერ დროს გააუქმეთ
 • საცდელი მაგიდის პაკეტები
 • 50% ან 1 + 1 საკვები
 • 50% ან 1 + 1 სასმელი-ყავა
 • 50% დარჩენა
 • დაზოგვის ისტორია
 • შეუზღუდავი გამოყენება
 • ნებისმიერ დროს გააუქმეთ
 • საცდელი მაგიდის პაკეტები
 • 50% ან 1 + 1 საკვები
 • 50% ან 1 + 1 სასმელი-ყავა
 • 50% დარჩენა
 • დაზოგვის ისტორია
 • შეუზღუდავი გამოყენება
 • ნებისმიერ დროს გააუქმეთ
 • საცდელი მაგიდის პაკეტები
 • 50% ან 1 + 1 საკვები
 • 50% ან 1 + 1 სასმელი-ყავა
 • 50% დარჩენა
 • დაზოგვის ისტორია
 • შეუზღუდავი გამოყენება
 • ნებისმიერ დროს გააუქმეთ
 • საცდელი მაგიდის პაკეტები
 • 50% ან 1 + 1 საკვები
 • 50% ან 1 + 1 სასმელი-ყავა
 • 50% დარჩენა
 • დაზოგვის ისტორია
 • შეუზღუდავი გამოყენება
 • ნებისმიერ დროს გააუქმეთ
 • საცდელი მაგიდის პაკეტები
 • 50% ან 1 + 1 საკვები
 • 50% ან 1 + 1 სასმელი-ყავა
 • 50% დარჩენა
 • დაზოგვის ისტორია
 • შეუზღუდავი გამოყენება
 • ნებისმიერ დროს გააუქმეთ